Αποστολή Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 30 Μάρτιος 2010 12:53

Ο Τομέας έχει αποστολή την καλλιέργεια της Παιδαγωγικής Επιστήμης σε όλους σχεδόν τους επιμέρους κλάδους της.Το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις θεωτηρικές προσεγγίσεις και τις μεθόδους εμπειρικής έρευνας για την ανάλυση των εκπαιδευτικών φαινομένων και ζητημάτων από ποικίλες πλευρές.
Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τομέα είναι προσαρμοσμένη στη γενικότερη αντίληψη, στην οποία στηρίζεται η οικοδόμηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που προβλέπει δύο διαδοχικές φάσεις, διάρκειας  τεσσάρων εξαμήνων η κάθε μία. Στην πρώτη οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ενιαίο πρόγραμμα που παρέχει τις βασικές γνώσεις των τριών επιστημονικών πεδίων, ώστε να αποκτήσουν μία ευρεία και σαφή αντίληψη των επιμέρους κλάδων που συνθέτουν το περιεχόμενό τους., να εξοικειωθούν με τους τρεις χώρους της ερευνητικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης. Στη δεύτερη το επιμέρους πρόγραμμα του Τομέα αποσκοπεί στην περαιτέρω εξειδίκευση των φοιτητών. Δημιουργεί την υποδομή για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στην εκπαίδευση, ως φιλολόγων καθηγητών, ή σε άλλους εργασιακούς χώρους που απαιτούν ειδίκευση στη μελέτη των εκπαιδευτικών ζητημάτων, την εκπαιδευτική θεωρία, την ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, την ιστορία της εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης κλπ. Με την ειδίκευση αυτή οι πτυχιούχοι μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Tα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Tομέα Παιδαγωγικής επικεντρώνονται σε τομείς που  καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και είναι οι ακόλουθοι:
1.    Iστορία της Eκπαίδευσης
2.    Kοινωνιολογία της Eκπαίδευσης
3.    Eκπαιδευτική Πολιτική
4.    Θεωρίες της Διδασκαλίας και της Mάθησης.
5.    Διδακτική της Γλώσσας
6.    Mεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας
7.    Διοίκηση και Aξιολόγηση στην Eκπαίδευση
8.    Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
9.    Παιδαγωγικές Θεωρίες
10.    Εκπαίδευση και αγορά εργασίας
11.    Εκπαίδευση και οικονομία.

Στους τομείς αυτούς έχουν γίνει αρκετές μελέτες και εμπειρικές έρευνες από μέλη ΔΕΠ του Tομέα της Παιδαγωγικής και εκπονούνται ήδη διδακτορικές διατριβές. Ο Τομέας διαθέτει εργαστήρια με κατάλληλο εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 08 Σεπτέμβριος 2010 12:57